Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van FIRETDOEK.nl, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 54208815, inzake firetdoek.nl. BTW NL864584568B01. Deze privacy verklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door firetdoek.nl door middel van ons klantensysteem en de verwerkingen via onze website firetdoek.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

Firetdoek.nl respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft zeer vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Firetdoek.nl. U dient zich ervan bewust te zijn dat Firetdoek.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Deze privacy verklaring bestaat uit de volgende onderdelen

 • gebruik van onze diensten
 • welke persoongegevens worden verzameld.
 • Derde Partijen.
 • cookies en soortgelijke technologieen
 • apparaat en locatie
 • Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens
 • met wie delen wij uw persoonsgegevens
 • waar worden uw persoonsgegevens verwerkt
 • hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
 • Toegang tot en beheer van uw persoonsgegevens
 • wettelijke grondslag gegevensverwerking
 • vragen en klachten

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Firetdoek.nl, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van firetdoek.nl

Welke persoonsgegevens worden verzameld.

Wanneer u bij firetdoek.nl een account aanmaakt, een bestelling begint, verwerken wij de volgende gegevens.

 • Voor en achternaam
 • Aanhef ( Dhr.,/Mevr. etc)
 • E-mail adres
 • uw telefoonnummer
 • uw adres
 • uw lokatiegegevens 
 • IP-adres
 • bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Bedrijfs adres (indien van toepassing)
 • BTW nummer (indien van toepassing)
 • Kvk nummer (indien van toepassing)
 • telefoonnummer bedrijf (indien van toepassing)
 • Afleveradres (indien van toepassing
 • contactpersoon afleveradres ( indien van toepassing
 • telefoonnummer contactpersoon ( indien van toepassing)

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Firetdoek.nl worden gebruikt om u te informeren over producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van firetdoek.nl-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Firetdoek.nl. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, (leveren bestelling door derden) tussen u en Firetdoek.nl

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen ( behoudens gegevens tbv facturen e.d.) . In dat geval kunt u contact met ons opnemen 06-10576768. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden per email.

Firetdoek.nl bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Derde partijen

We ontvangen ook informatie van derde partijen waarmee wij samenwerken.
 • betalings gegevens (naam rekeninghouder)
 • bankrekeningnummer
 • Gegevens met betrekking op Ideal en overige betalings partners..

cookies en soortgelijke technologieen.

Bij gebruik van onze online diensten verzamelen wij gegevens via cookies en soortgelijke technologieen (bijv. web- beacons, tags en apparaat identificatiemiddelen) Cookies zijn tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over uw bezoekersgedrag te verzamelen en analyseren. U kunt uw cookie voorkeuren zelf beheersen via uw browserinstellingen. Wij vragen u ten alle tijden om toestemming voor het plaatsen van cookies. Deze goedkeuring wordt iedere 30 dagen opnieuw gevraagd.

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Firetdoek.nl. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen ook door Firetdoek.nl worden gebruikt om u te informeren over producten en -diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. U kunt het ontvangen van Firetdoek.nl-mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Firetdoek.nl. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Wij delen uw gegevens.

 • voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten te verlenen, het innen van betalingen, het bieden van klantondersteuning en het met u te kunnen communiceren in verband met onze diensten.
 • voor bestellingen, wij communiceren met pakketbezorgdiensten. in dit geval wordt alleen leveringsadres en relevante gevens afgegeven.
 • Als we rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld onderzoek naar illegale activiteiten e.d.
 • om in voorkomend geval de nakoming van onze overeenkomst met u af te dwingen. Wanneer u bijvoorbeeld verschuldigde bedragen niet op tijd betaald, kunnen we uw informatie met derden delen.
 • om uw en onze rechten naar derden toe af te dwingen. of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.
 • om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Waar worden uw persoongegevens verwerkt?

Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens in de EU opgeslagen. Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons. Voor zover wij persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de EU of internationale organisatie, zien wij erop toe dat dit uitsluitend gebeurt naar landen en organisaties die een passende bescherming van uw gegevens en rechten waarborgen in overeenstemming met de AVG, of indien dit anderszins is toegestaan onder de AVG.

Hoe lang beheren wij uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens en bestelgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Wij zijn wettelijk verplicht om uw gegevens zoals facturen, leveringsbonnen ed gedurende zeven jaar te bewaren. Gegevens kunnen ook langer worden bewaard wanneer deze nodig zijn voor vorderingen of juridische procedures.

Toegang tot beheer van uw persoonsgegevens

Via uw persoonlijk account kunt u gegevens inzien en bewerken. U kunt kiezen of u nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Dit staat standaard uit. 

Als U bepaalde persoonsgegevens niet zelf kunt inzien, corrigeren of wissen, als u een kopie wilt van de bij ons bekende gegevens kunt u contact met ons opnemen via email. Wij reageren, na controle op juistheid, binnen 30 dagen na ontvangst van dit schriftelijke verzoek

U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden. Firetdoek.nl bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wettelijke grondslag voor gegevens verwerking

Firetdoek.nl verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing.

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst, bestelling.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardige bedrijfsbelangen. (uitvoeren van bedrijfsactiviteiten, direct marketing en profilling, archivering van informatie over uw account, fraude of misbruik op te sporen of te voorkomen, beveiliging van ons netwerken systemen.
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals bewaarplicht administratieve gegevens

Indien u vragen heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met 0031-610576768. 

Indien u het gevoel heeft dat wij u niet voldoende hebben geholpen, of er een geschil ontstaat over de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

01-01-2024

Contact