DS023-30 drukschot

  • €20.55


Technische aspecten
Directe geluidisolatie: 23 dB
Brandwerendheid: 30 minuten (EI30)

Algemeen
Het Sonorex® 23/30 brand- en geluidschot is speciaal ontwikkeld voor toepassing boven scheidingswanden ter voorkoming van overlangsgeluid. Deze ontwikkeling is tot stand gekomen vanwege de toenemende vraag naar flexibiliteit m.b.t. inrichting in combinatie met strenge geluidseisen in de utiliteits- en gezondheidssector. De Sonorex® 23/30 levert een directe geluidisolatie van 23 dB boven een scheidingswand, waardoor storend overlangsgeluid wordt voorkomen en privacy is gewaarborgd. Daarnaast heeft de Sonorex® 23/30 een brandwerendheid van 30 minuten (EI) boven een scheidingswand.

Samenstelling
Sonorex® 23/30 schotten hebben een basis van Ultimate en zijn aan de buitenzijde afgewerkt met versterkte aluminiumfolie. Ultimate is een nieuwe generatie glaswol met dezelfde postieve eigenschappen als de huidige generatie glaswol voor wat betreft de isolatiewaarde, het gebruiksgemak, de milieuaspecten en de efficiency. 

Afmetingen
De standaard afmeting van de Sonorex® 23/30 schotten bedraagt 1200x600 mm met een dikte van 60 mm. Projectmatig kunnen de schotten op iedere gewenste lengte en plenumhoogte aangeleverd (maximaal 2000 mm) worden. 

Verwerking
Meet het Sonorex® 23/30 schot ruimend in, zodat het klemmend tussen de scheidingswand en de bovenliggende vloerconstructie kan worden aangebracht. Schotten eventueel op maat snijden/zagen middels een isolatiemes en/of handdecoupeerzaag. Positioneer het schot in het bandraster en kantel het schot in zijn uiteindelijke positie. Om geluidslekken te voorkomen dienen de schotten onderling goed tegen elkaar te worden geplaatst. Voor verdere instructies met o.a. de toepassing als brandschot verwijzen wij naar onze montagehandleiding brand- en geluidschotten.


De Sonorex® producten zijn getest volgens de, in het productblad, vermelde normen. Voor vragen over het toepassingsgebied, maatvoering en aansluitingen adviseren wij u contact met ons op te nemen.


Gerelateerde producten
Contact